ดุสิตา http://dusita.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-09-2013&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-09-2013&group=1&gblog=81 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อสุขภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-09-2013&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-09-2013&group=1&gblog=81 Tue, 17 Sep 2013 21:09:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=02-07-2011&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=02-07-2011&group=1&gblog=80 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[เกือบปี ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=02-07-2011&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=02-07-2011&group=1&gblog=80 Sat, 02 Jul 2011 14:40:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-07-2010&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-07-2010&group=1&gblog=79 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-07-2010&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-07-2010&group=1&gblog=79 Wed, 21 Jul 2010 10:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=09-09-2009&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=09-09-2009&group=1&gblog=78 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ายาวไม่ได้ เขียนยาวไม่เป็น พูดซ้ำไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=09-09-2009&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=09-09-2009&group=1&gblog=78 Wed, 09 Sep 2009 17:26:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-02-2009&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-02-2009&group=1&gblog=77 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีกุมภาพันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-02-2009&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-02-2009&group=1&gblog=77 Sat, 21 Feb 2009 19:55:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-10-2008&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-10-2008&group=1&gblog=76 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[รัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-10-2008&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-10-2008&group=1&gblog=76 Thu, 23 Oct 2008 11:09:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-09-2008&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-09-2008&group=1&gblog=75 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิษย์มีครู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-09-2008&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-09-2008&group=1&gblog=75 Sun, 21 Sep 2008 14:14:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-03-2008&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-03-2008&group=1&gblog=74 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรงไปตรงมา อย่าซ่อนเงื่อนให้งำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-03-2008&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-03-2008&group=1&gblog=74 Fri, 14 Mar 2008 22:44:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=27-01-2008&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=27-01-2008&group=1&gblog=73 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวดวงนั้นที่มองอยู่ด้วยกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=27-01-2008&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=27-01-2008&group=1&gblog=73 Sun, 27 Jan 2008 21:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=12-12-2007&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=12-12-2007&group=1&gblog=71 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ฉันอยู่ และที่ฉันเป็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=12-12-2007&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=12-12-2007&group=1&gblog=71 Wed, 12 Dec 2007 21:12:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=12-11-2007&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=12-11-2007&group=1&gblog=70 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[หวาบหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=12-11-2007&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=12-11-2007&group=1&gblog=70 Mon, 12 Nov 2007 23:04:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-10-2007&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-10-2007&group=1&gblog=69 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[don't question me]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-10-2007&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-10-2007&group=1&gblog=69 Sun, 14 Oct 2007 12:43:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=10-10-2007&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=10-10-2007&group=1&gblog=68 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[หันหน้าเข้าคลอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=10-10-2007&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=10-10-2007&group=1&gblog=68 Wed, 10 Oct 2007 22:20:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=16-08-2007&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=16-08-2007&group=1&gblog=67 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องฟ้าเรื่องฝนคุยได้ทั้งปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=16-08-2007&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=16-08-2007&group=1&gblog=67 Thu, 16 Aug 2007 20:00:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=07-07-2007&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=07-07-2007&group=1&gblog=66 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[วันฉลองชัยหัวใจแห่งชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=07-07-2007&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=07-07-2007&group=1&gblog=66 Sat, 07 Jul 2007 19:56:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-06-2007&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-06-2007&group=1&gblog=65 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังที่ดูเหมือนจะจบ ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-06-2007&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-06-2007&group=1&gblog=65 Mon, 04 Jun 2007 18:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=25-05-2007&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=25-05-2007&group=1&gblog=63 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ปล่อยเต่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=25-05-2007&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=25-05-2007&group=1&gblog=63 Fri, 25 May 2007 17:22:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-05-2007&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-05-2007&group=1&gblog=62 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีใครห้ามดอกไม้บานได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-05-2007&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-05-2007&group=1&gblog=62 Mon, 21 May 2007 12:06:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=19-05-2007&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=19-05-2007&group=1&gblog=61 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ความลับของทะเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=19-05-2007&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=19-05-2007&group=1&gblog=61 Sat, 19 May 2007 12:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=18-05-2007&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=18-05-2007&group=1&gblog=60 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[มองตาสิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=18-05-2007&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=18-05-2007&group=1&gblog=60 Fri, 18 May 2007 9:47:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-05-2007&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-05-2007&group=1&gblog=59 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[sand dollar]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-05-2007&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-05-2007&group=1&gblog=59 Thu, 17 May 2007 21:31:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=05-05-2007&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=05-05-2007&group=1&gblog=58 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกลิงในหัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=05-05-2007&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=05-05-2007&group=1&gblog=58 Sat, 05 May 2007 16:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-04-2007&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-04-2007&group=1&gblog=57 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[นก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-04-2007&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-04-2007&group=1&gblog=57 Wed, 04 Apr 2007 21:08:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=28-03-2007&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=28-03-2007&group=1&gblog=56 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีเจ้าหญิงเจ้าชาย ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=28-03-2007&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=28-03-2007&group=1&gblog=56 Wed, 28 Mar 2007 11:06:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=27-09-2006&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=27-09-2006&group=1&gblog=55 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[พายุ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=27-09-2006&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=27-09-2006&group=1&gblog=55 Wed, 27 Sep 2006 20:58:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-06-2006&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-06-2006&group=1&gblog=54 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดขอบฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-06-2006&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-06-2006&group=1&gblog=54 Tue, 06 Jun 2006 21:31:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-04-2006&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-04-2006&group=1&gblog=53 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ใยดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-04-2006&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-04-2006&group=1&gblog=53 Thu, 06 Apr 2006 21:02:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=05-09-2006&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=05-09-2006&group=1&gblog=52 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[น้องใหม่หัดขับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=05-09-2006&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=05-09-2006&group=1&gblog=52 Tue, 05 Sep 2006 19:24:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=30-08-2006&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=30-08-2006&group=1&gblog=51 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=30-08-2006&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=30-08-2006&group=1&gblog=51 Wed, 30 Aug 2006 21:19:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=16-11-2006&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=16-11-2006&group=1&gblog=50 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากไป 10 พันทิบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=16-11-2006&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=16-11-2006&group=1&gblog=50 Thu, 16 Nov 2006 16:52:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=05-08-2006&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=05-08-2006&group=1&gblog=49 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อไปให้กำปั้นทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=05-08-2006&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=05-08-2006&group=1&gblog=49 Sat, 05 Aug 2006 0:00:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-08-2005&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-08-2005&group=1&gblog=48 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ไร่เลย์ ครั้งที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-08-2005&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-08-2005&group=1&gblog=48 Sun, 14 Aug 2005 23:58:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-04-2006&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-04-2006&group=1&gblog=47 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณพี่ช้าง และพี่สิงห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-04-2006&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-04-2006&group=1&gblog=47 Mon, 03 Apr 2006 23:30:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=31-05-2006&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=31-05-2006&group=1&gblog=46 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ป่วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=31-05-2006&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=31-05-2006&group=1&gblog=46 Wed, 31 May 2006 12:37:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-05-2006&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-05-2006&group=1&gblog=45 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[อินทรีทองคำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-05-2006&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-05-2006&group=1&gblog=45 Wed, 17 May 2006 13:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-05-2006&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-05-2006&group=1&gblog=44 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[มึน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-05-2006&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-05-2006&group=1&gblog=44 Wed, 17 May 2006 9:23:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-06-2006&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-06-2006&group=1&gblog=43 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[นานมาแล้วของวันเสาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-06-2006&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=17-06-2006&group=1&gblog=43 Sat, 17 Jun 2006 11:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-04-2006&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-04-2006&group=1&gblog=42 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[การเมืองท้องถิ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-04-2006&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-04-2006&group=1&gblog=42 Fri, 21 Apr 2006 20:49:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=28-12-2004&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=28-12-2004&group=1&gblog=41 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[test]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=28-12-2004&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=28-12-2004&group=1&gblog=41 Tue, 28 Dec 2004 9:10:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=19-04-2006&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=19-04-2006&group=1&gblog=40 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[แด่เธอ .. ผู้ไม่สาปสูญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=19-04-2006&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=19-04-2006&group=1&gblog=40 Wed, 19 Apr 2006 21:56:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=26-04-2006&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=26-04-2006&group=1&gblog=39 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[คนใหญ่ในเมืองแคบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=26-04-2006&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=26-04-2006&group=1&gblog=39 Wed, 26 Apr 2006 17:50:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-05-2006&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-05-2006&group=1&gblog=38 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาเข้านอนนั้น ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-05-2006&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-05-2006&group=1&gblog=38 Thu, 04 May 2006 13:08:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=01-08-2005&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=01-08-2005&group=1&gblog=37 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้สึกชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=01-08-2005&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=01-08-2005&group=1&gblog=37 Mon, 01 Aug 2005 19:39:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-07-2006&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-07-2006&group=1&gblog=36 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าฝันเป็นจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-07-2006&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-07-2006&group=1&gblog=36 Thu, 06 Jul 2006 10:55:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=08-05-2006&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=08-05-2006&group=1&gblog=35 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนตก ไฟดับ เน็ตหลุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=08-05-2006&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=08-05-2006&group=1&gblog=35 Mon, 08 May 2006 21:15:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=09-05-2006&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=09-05-2006&group=1&gblog=34 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้น้ำได้ท่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=09-05-2006&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=09-05-2006&group=1&gblog=34 Tue, 09 May 2006 11:15:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-05-2005&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-05-2005&group=1&gblog=33 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[บล็อกแก้งส์ .. เล่นยากกว่าที่คิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-05-2005&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-05-2005&group=1&gblog=33 Tue, 03 May 2005 17:45:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-05-2005&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-05-2005&group=1&gblog=32 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[12 ปี ในเมืองหลวง ไม่ง่ายอย่างที่คิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-05-2005&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-05-2005&group=1&gblog=32 Tue, 03 May 2005 10:46:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=25-10-2005&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=25-10-2005&group=1&gblog=31 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนมา ยางหด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=25-10-2005&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=25-10-2005&group=1&gblog=31 Tue, 25 Oct 2005 21:11:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=08-09-2006&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=08-09-2006&group=1&gblog=30 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[อีก 10 ปี คุณจะอยู่ที่ไหน และทำอะไรอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=08-09-2006&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=08-09-2006&group=1&gblog=30 Fri, 08 Sep 2006 19:29:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-10-2005&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-10-2005&group=1&gblog=29 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อกระฟัดกระเฟียด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-10-2005&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-10-2005&group=1&gblog=29 Tue, 04 Oct 2005 21:39:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=02-06-2006&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=02-06-2006&group=1&gblog=28 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าให้ฟังเฉย ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=02-06-2006&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=02-06-2006&group=1&gblog=28 Fri, 02 Jun 2006 10:43:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-08-2005&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-08-2005&group=1&gblog=27 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่ะนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-08-2005&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-08-2005&group=1&gblog=27 Thu, 04 Aug 2005 17:48:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=25-04-2006&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=25-04-2006&group=1&gblog=26 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าชายในฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=25-04-2006&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=25-04-2006&group=1&gblog=26 Tue, 25 Apr 2006 21:20:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=07-12-2006&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=07-12-2006&group=1&gblog=25 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดขอบฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=07-12-2006&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=07-12-2006&group=1&gblog=25 Thu, 07 Dec 2006 23:10:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=22-05-2006&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=22-05-2006&group=1&gblog=24 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ครั้งแรกที่ กทม.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=22-05-2006&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=22-05-2006&group=1&gblog=24 Mon, 22 May 2006 15:15:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=08-04-2006&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=08-04-2006&group=1&gblog=23 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปอย่างเต่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=08-04-2006&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=08-04-2006&group=1&gblog=23 Sat, 08 Apr 2006 21:50:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-05-2006&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-05-2006&group=1&gblog=22 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ถามทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-05-2006&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-05-2006&group=1&gblog=22 Sun, 14 May 2006 10:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=28-04-2006&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=28-04-2006&group=1&gblog=21 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษีโรงเรือน - เดือด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=28-04-2006&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=28-04-2006&group=1&gblog=21 Fri, 28 Apr 2006 13:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-11-2005&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-11-2005&group=1&gblog=20 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีแห่งการพักใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-11-2005&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-11-2005&group=1&gblog=20 Wed, 23 Nov 2005 23:24:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=27-04-2006&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=27-04-2006&group=1&gblog=18 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนกลางทะเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=27-04-2006&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=27-04-2006&group=1&gblog=18 Thu, 27 Apr 2006 12:17:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=24-10-2006&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=24-10-2006&group=1&gblog=16 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุลา หน้าร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=24-10-2006&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=24-10-2006&group=1&gblog=16 Tue, 24 Oct 2006 20:51:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=13-09-2005&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=13-09-2005&group=1&gblog=15 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามหาคุณบันดาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=13-09-2005&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=13-09-2005&group=1&gblog=15 Tue, 13 Sep 2005 23:01:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-06-2005&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-06-2005&group=1&gblog=14 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดถึงบรรเทาได้ด้วยการเล่นทู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-06-2005&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-06-2005&group=1&gblog=14 Thu, 23 Jun 2005 17:56:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=11-06-2006&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=11-06-2006&group=1&gblog=13 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=11-06-2006&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=11-06-2006&group=1&gblog=13 Sun, 11 Jun 2006 12:11:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=02-05-2005&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=02-05-2005&group=1&gblog=12 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[หลังจากวันนั้น .... (อีกที)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=02-05-2005&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=02-05-2005&group=1&gblog=12 Mon, 02 May 2005 22:27:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=24-06-2006&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=24-06-2006&group=1&gblog=11 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก ความลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=24-06-2006&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=24-06-2006&group=1&gblog=11 Sat, 24 Jun 2006 13:59:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=11-05-2006&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=11-05-2006&group=1&gblog=10 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้นไม้ไกลบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=11-05-2006&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=11-05-2006&group=1&gblog=10 Thu, 11 May 2006 9:59:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=09-05-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=09-05-2006&group=2&gblog=3 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[สวรรค์ริมทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=09-05-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=09-05-2006&group=2&gblog=3 Tue, 09 May 2006 21:50:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-05-2006&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-05-2006&group=1&gblog=9 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้าขาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-05-2006&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=23-05-2006&group=1&gblog=9 Tue, 23 May 2006 18:35:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-05-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-05-2006&group=1&gblog=8 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟสักถ้วยไหมคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-05-2006&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=06-05-2006&group=1&gblog=8 Sat, 06 May 2006 11:10:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-04-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-04-2005&group=1&gblog=7 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[หลังจากวันนั้น ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-04-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=04-04-2005&group=1&gblog=7 Mon, 04 Apr 2005 21:55:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-07-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-07-2006&group=1&gblog=6 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ซ่อนเร้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-07-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=03-07-2006&group=1&gblog=6 Mon, 03 Jul 2006 10:13:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-06-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-06-2006&group=1&gblog=5 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[สายลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-06-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=21-06-2006&group=1&gblog=5 Wed, 21 Jun 2006 16:35:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-06-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-06-2006&group=1&gblog=4 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจหาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-06-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=14-06-2006&group=1&gblog=4 Wed, 14 Jun 2006 8:41:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=15-05-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=15-05-2006&group=1&gblog=3 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะรักนั้นยังไม่พอ .........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=15-05-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=15-05-2006&group=1&gblog=3 Mon, 15 May 2006 15:58:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=31-08-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=31-08-2005&group=1&gblog=2 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลังสงสัยในสิ่งที่ตัวเองเป็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=31-08-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=31-08-2005&group=1&gblog=2 Wed, 31 Aug 2005 16:15:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=07-08-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=07-08-2006&group=1&gblog=1 http://dusita.bloggang.com/rss <![CDATA[ผิดไหม ถ้าฉันอยากให้เขาหายไปจากโลกนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=07-08-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dusita&month=07-08-2006&group=1&gblog=1 Mon, 07 Aug 2006 17:39:04 +0700